Finanse
Bud偶et

Opinia RIO do projektu uchwa艂y w sprawie WPF oraz mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Opinia RIO o przed艂o偶onym projekcie bud偶etu na rok 2016
Wi臋cej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na lata 2016 - 2019
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Bud偶etowa na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/2015 z dnia 4 marca 2015 roku Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 艁odzi
w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego oraz prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Opinia RIO dotycz膮ca mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etu w 2015 r.
Wi臋cej »
Opinia RIO o przed艂o偶onym projekcie bud偶etu na rok 2015
Wi臋cej »
Opinia RIO do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia WPF Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na lata 2015-2018
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V\97\2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego RIO w 艁odzi
Uchwa艂a nr V\97\2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego RIO w 艁odzi w sprawie Opinii o Sprawozdaniu Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z wykonania bud偶etu za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego oraz prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu.
Wi臋cej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a bud偶etowa na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/341/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 艁odzi z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w 2014 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/340/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o przed艂o偶onym projekcie bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/339/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii do projektu uchwa艂y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na lata 2014 - 2017
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/47/2013 z dnia 7 lutego 2013 roku Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 艁odzi
w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego oraz prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a bud偶etowa na rok 2013
Wi臋cej »
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017
Wi臋cej »
Opinia RIO o Wieloletniej prognozie finansowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etu P艁W w 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO w sprawie opinii o projekcie bud偶etu P艁W na 2013 r.
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V /36/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 艁odzi
w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego oraz prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a bud偶etowa na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/384/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 艁odzi z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w 2012 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/383/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii o przed艂o偶onym projekcie bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/382/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie opinii do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na lata 2012 - 2018
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu na rok 2012
Wi臋cej »
Informacja o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego za I p贸艂rocze 2011 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarz膮du P艁W za 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO o WPF P艁W
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO o projekcie bud偶etu P艁W na 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego oraz prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na lata 2011 - 2018
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z wykonania bud偶etu za rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO w sprawie opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego oraz prognozy kszta艂towania si臋 d艂ugu publicznego Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a RIO w sprawie opinii o projekcie bud偶etu na 2010 rok.
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu 艂贸dzkiego wschodniego na 2009 rok
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu 艂贸dzkiego wschodniego na 2008 rok
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2008 rok
Wi臋cej »
Bud偶et Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2007 rok
Wi臋cej »
Autopoprawka do projektu bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na rok 2007
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2007 rok
Wi臋cej »
Bud偶et Powiatu 艁贸dzkiego Wschodneigo na 2006 rok
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2006 rok
Wi臋cej »
Bud偶et Powiatu 艁贸dzkiego Wschodneigo na 2005 rok
Wi臋cej »
Projekt bud偶etu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na 2005 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4876448
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl